در بازسازی بهتر آنست که مهندس معمار و طراح داخلی با همفکری و همکاری یکدیگر و با مدنظر قرار دادن خواسته ها و نیاز های کاربر طبق کاربری که از سازه مورد انتظار می باشد بازسازی منزل یا محل کار را انجام دهند تا نتیجه نهایی دقیقا منطبق با خواست و نیاز کاربر همراه گردد. بخشی که مربوط به حذف یا اضافه کردن دیوار یا تغییر فضاست از نقطه نظر فنی جابجایی عناصر حتما باید تحت نظر مهندس معمار صورت بپذیرد که به نوعی بر طراحی معماری و طراحی داخلی ساختمان تکیه دارد همینطور در بازسازی منزل یا بازسازی محل کار بخش هایی که مربوط به اختصاص فضاهای مختلف و تغییرات کاربریست
به عنوان مثال تصمیم به جابجایی آشپزخانه گرفته شده در این بخش جهت انتخاب محیط جدید بهتر آنست که طراح داخلی نظر بدهد تا قواعد مهندسی و اصول حرفه ای کار صورت گیرد به همین جهت در پروژه های بازسازی شرکت آوان همواره از مهندس معماری و طراحی داخلی کمک گرفته می شود.

منزل آقای فروغی

مرمت واحد 270 متری مسکونی همراه با تراس واقع در شهرک گلستان
باغ

مرمت و بازسازی ویلا 200 متری و باغ و محوطه 4000 متری