طراحی فاز صفر، یک و دو معماری به طوری که نقشه های ارائه شده باعث سرعت بیشتر در اجرا پروژه مورد نظر شود. شرکت مهندسان مشاور آوان طراحی خود را مبتنی بر بستر و نیازهای آن پروژه انجام می دهد و هر پروژه را با توجه به موضوع آن و خواسته های کارفرما (منوط به شناخت نیازهای کارفرما توسط طراح) بر اساس شرایط محیطی طراحی می کند.
شرکت معماری آوان در یخش فاز صفر و مطالعات اولیه، فاز یک معماری و ارائه نقشه های اولیه معماری، سازه و تاسیسات و همچنین فاز دو معماری و ارائه نقشه های نهایی پروژه جهت اجرای ساختمان (فاز دو معماری) با هماهنگی کامل با ضوابط مقررات ملی ساختمان و همچنین یکپارچگی کامل با نقشه های سازه فاز دو معماری، نقشه های معماری فاز دو معماری و نقشه های تاسیسات فاز دو معماری، آمادگی کامل خود را جهت ارائه خدمات طراحی فاز دو معماری در سه فاز اصلی معماری شامل فاز صفر معماری و مطالعات کامل پروژه، فاز یک معماری، ارائه نقشه های اولیه معماری، سازه و تاسیسات و همچنین فاز دو معماری و نقشه های نهایی پروژه هماهنگ با نقشه های طراحی داخلی و دکوراسیون داخلی و طراحی نمای ساختمان اعلام میدارد.


سایت زیبا دشت

طراحی فازصفر و فاز یک باغ ویلا 4000 متری واقع در زیبا دشت تهرانعظیمیه

طراحی ساختمان مسکونی 3500 متری 7 طبقه واقع درعظیمیه کرجامیردشت

طراحی ویلا 800 متری سه طبقه واقع درشهرک ویلایی امیردشت نمک آبرودباجک

طراحی مجموعه چند عملکردی