عظیمیه

طراحی ساختمان مسکونی 3500 متری 7 طبقه واقع درعظیمیه کرج

 

خدمات شامل:

ارائه نقشه های فاز یک معماری ، ارائه سه بعدی فضاهای داخلی، ارائه نقشه های فاز دو معماری با توجه به طراحی معماری داخلی و نقشه های سازه و تاسیسات، ارائه سه بعدی طراحی نمای ، ارائه نقشه های فاز یک و دو نما، ارائه نقشه های شاپ(جزئیات اجرایی) نما، طراحی سه بعدی محوطه و تهیه نقشه های فاز یک و فاز دو محوطه، نظارت بر اجرای ساختمان بر اساس نقشه های تایید شده با رعایت کلیه ضوابط فنی و مشاوره به کارفرما در مورد خرید مصالح مصرفی ساختمان
web3
web4
web5
web6
web7
web8
 
web9