ساحل

طراحی داخلی واحد مسکون 350 متری با تراس 150 متری واقع در واقع در پنت هاوس برج ساحل واقع در میدان ساحل، طراحی داخلی لابی و ورودی برج، طراحی داخلی ورودی آسانسور و واحدها

خدمات شامل: ارائه نقشه های فاز یک واحد ها مجموعه، ارائه تصاویر سه بعدی داخلی واحد پنت هاوس، لابی ، ورودی و نقشه های فاز دو و اجرایی سه بعدی
دا620خلی4
د620اخلی1
لاب569ی-ساحل1
د569اخلی8
ر1000-500اهرو
د500اخjjjلی7
د670اخلی5
670داخلی2
لابی-ساحل
568لابی-ساحل2
تراس
تراس1