منزل آقای اکبری

طراحی داخلی واحد مسکونی 300 متری واقع در شهرک گلستان

خدمات شامل: طراحی فاز یک، ارائه تصاویر سه بعدی داخلی و نقشه های اجرایی
واحد ۳۰۰ متری
DSC_5402
DSC_5393
واحد ۲۰۰ متری
DSC_5402
DSC_5393