اپال

طراحی داخلی فروشگاه لباس کودک به مساحت 40 مترمربع واقع در پاساژاپال سعادت آباد

خدمات شامل: طراحی داخلی، ارائه تصاویر سه بعدی، ارائه نقشه های فاز دو اجرائی، نظارت براجرای کار می باشد.