راسان هتل

ارائه نقشه های فاز دو هتل 10 طبقه 7000 متری واقع در خیابان سمیه تهران

ارائه نقشه های فاز دو هتل 10 طبقه 7000 متری واقع در خیابان سمیه تهران( خدمات شامل:اصلاح نقشه های فاز یک معماری و ارائه دقیق نقشه های فاز دو با توجه به طراحی معماری داخلی و نقشه های سازه و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی
2
3
4
5
6
7
8
9